DATE_FORMAT_LC۵

انسان های موفق در انجام کارهایشان امروز و فردا نمی کنند و زندگی شان را در انتظار رسیدن بهترین زمان برای انجام کاری از دست نمی دهند.

تماس

دکتر علی حقیقی اصل

نشانی:
سمنان، روبروی پارک سوکان،

پردیس شماره یک، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
35196-363

تلفن: 3354120--0231

شماره تلفن همراه: 3354120--0231

You are here تماس با ما