DATE_FORMAT_LC۵

انسان های موفق در انجام کارهایشان امروز و فردا نمی کنند و زندگی شان را در انتظار رسیدن بهترین زمان برای انجام کاری از دست نمی دهند.

زمینه های مورد علاقه

  • PDF


  • روش های جدا سازی

 

 

  • پدیده های انتقال  • موازنه جرم و انرژی  • انتقال جرمYou are here زندگی نامه زمینه های مورد علاقه