DATE_FORMAT_LC۵

انسان های موفق در انجام کارهایشان امروز و فردا نمی کنند و زندگی شان را در انتظار رسیدن بهترین زمان برای انجام کاری از دست نمی دهند.

مقالات ارائه شده در مجامع علمی

دراین قسمت مقالاتی که در مجامع بین المللی ارائه شده اند را می توانید دانلود کنید

اسناد

چینش بر اساس : نام | تاریخ | دانلود [ صعودی ]

پیش بینی تشکیل رسوب در فرایند تزریق آب به مخازن نفتی ایران پیش بینی تشکیل رسوب در فرایند تزریق آب به مخازن نفتی ایران

داغ!
تاریخ انتشار: 11/21/2009
تاریخ ویرایش: 11/21/2009
حجم فایل: 494.51 kB
دانلود ها: 3615
یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، 9-7 آذرماه 85

نسبت بهینه فیلتراسیون جریان برگشتی در فرآیند شیرین سازی گاز برای ممانعت از پدیده كف كنندگی نسبت بهینه فیلتراسیون جریان برگشتی در فرآیند شیرین سازی گاز برای ممانعت از پدیده كف كنندگی

داغ!
تاریخ انتشار: 11/21/2009
تاریخ ویرایش: 11/21/2009
حجم فایل: 179.99 kB
دانلود ها: 3940
یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، 9-7 آذرماه 85

مدل سازی CFD توزیع ابعاد حباب های گاز در ستونهای حباب دار مدل سازی CFD توزیع ابعاد حباب های گاز در ستونهای حباب دار

داغ!
تاریخ انتشار: 11/21/2009
تاریخ ویرایش: 11/21/2009
حجم فایل: 375.09 kB
دانلود ها: 3149

دهمین كنگره ملی مهندسی شیمی ایران، 26-24آبان ماه 84، دانشگاه سیستان و بلوچستان، صفحه 7200 تا 7210.

كارگاه نرم‌افزار در مهندسی‌شیمی كارگاه نرم‌افزار در مهندسی‌شیمی

داغ!
تاریخ انتشار: 11/21/2009
تاریخ ویرایش: 11/21/2009
حجم فایل: 595.29 kB
دانلود ها: 2390
یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، 9-7 آذرماه 85

عیین میزان آسفالتن موجود در یک نمونه نفتی و تاثیر میزان حلال بر مقدار رسوب آسفالتن عیین میزان آسفالتن موجود در یک نمونه نفتی و تاثیر میزان حلال بر مقدار رسوب آسفالتن

داغ!
تاریخ انتشار: 11/21/2009
تاریخ ویرایش: 11/21/2009
حجم فایل: 424.14 kB
دانلود ها: 2208
« تعیین میزان آسفالتن موجود در یک نمونه نفتی و تاثیر میزان حلال بر مقدار رسوب آسفالتن » دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز ، 29 مهرماه تا 2 آبان ماه 1387.
صفحه 1 از 7

You are here دانلود مقالات ارائه شده در مجامع علمی مقالات ارائه شده در مجامع علمی