DATE_FORMAT_LC۵

انسان های موفق در انجام کارهایشان امروز و فردا نمی کنند و زندگی شان را در انتظار رسیدن بهترین زمان برای انجام کاری از دست نمی دهند.

تکالیف دروس

تکالیف ارائه شده برای دانشجویان در این قسمت قرار می کیرد.

مجموعه ها

انتقال جرم پیشرفته

انتقال جرم پیشرفته ( 12 فایل ها )

فایلهای موجود در این پوشه مربوط به درس انتقال جرم پیشرفته می باشد

انتگراسیون

انتگراسیون ( 6 فایل ها )

فایلهای موجود در این پوشه مربوط به درس انتگراسیون می باشد.


هیچ فایلی در این مجموعه موجود نمی باشد

You are here دانلود تکالیف دروس تکالیف دروس