DATE_FORMAT_LC۵

انسان های موفق در انجام کارهایشان امروز و فردا نمی کنند و زندگی شان را در انتظار رسیدن بهترین زمان برای انجام کاری از دست نمی دهند.

پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد تحت راهنمایی

دراین قسمت پایان نامه هایی را که تحت راهنمایی اینجانب به پایان رسیده است را می توانید دانلود کنید

اسناد

چینش بر اساس : نام | تاریخ | دانلود [ صعودی ]

مدلسازی جریان سیال در بسترهای حاوی ذرات كروی مدلسازی جریان سیال در بسترهای حاوی ذرات كروی

داغ!
تاریخ انتشار: 11/21/2009
تاریخ ویرایش: 11/21/2009
حجم فایل: 46.5 kB
دانلود ها: 2634
مدلسازی جریان سیال در بسترهای حاوی ذرات كروی، سیدرضا موسوی، دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان، بهمن ماه 1385.

مدل سازی و شبیه سازی مجموعه پمپ حرارتی و مبدل انتقال کوره های شکست حرارتی مدل سازی و شبیه سازی مجموعه پمپ حرارتی و مبدل انتقال کوره های شکست حرارتی

داغ!
تاریخ انتشار: 03/12/2010
تاریخ ویرایش: 03/12/2010
حجم فایل: 159.47 kB
دانلود ها: 2507

مدل سازی و شبیه سازی مجموعه پمپ حرارتی و مبدل انتقال کوره های شکست حرارتی- حوریه گل بیدی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز ، دانشگاه سمنان، اسفند 1388

مدل سازی و شبیه سازی ستون های استخراج ضربه ای مدل سازی و شبیه سازی ستون های استخراج ضربه ای

داغ!
تاریخ انتشار: 11/21/2009
تاریخ ویرایش: 11/21/2009
حجم فایل: 81 kB
دانلود ها: 2695
مدل سازی و شبیه سازی ستون های استخراج ضربه ای، رضا لک، دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان، اردیبهشت ماه 1384

مدل سازی فرآیند تصفیه آب با روش اسمز معکوس مدل سازی فرآیند تصفیه آب با روش اسمز معکوس

داغ!
تاریخ انتشار: 11/21/2009
تاریخ ویرایش: 11/21/2009
حجم فایل: 249 kB
دانلود ها: 3770
مدل سازی فرآیند تصفیه آب با روش اسمز معکوس و تعیین پارامترهای طراحی، اسماعیل کیومرثی، دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان، شهریور ماه 1384

مدل سازی ترمودینامیكی فرآیند استخراج با حلال برای جداسازی آروماتیک از برش نفتا مدل سازی ترمودینامیكی فرآیند استخراج با حلال برای جداسازی آروماتیک از برش نفتا

داغ!
تاریخ انتشار: 03/12/2010
تاریخ ویرایش: 03/12/2010
حجم فایل: 218.15 kB
دانلود ها: 2512

مدل سازی ترمودینامیكی فرآیند استخراج با حلال برای جداسازی آروماتیک از برش نفتا- رضا جباری، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز ، دانشگاه سمنان، اسفند 1388

صفحه 1 از 5

You are here دانلود پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد تحت راهنمایی