DATE_FORMAT_LC۵

انسان های موفق در انجام کارهایشان امروز و فردا نمی کنند و زندگی شان را در انتظار رسیدن بهترین زمان برای انجام کاری از دست نمی دهند.

انتقال جرم پیشرفته

فایلهای موجود در این پوشه مربوط به درس انتقال جرم پیشرفته می باشد

اسناد

چینش بر اساس : نام | تاریخ | دانلود [ صعودی ]

ضمیمه 4 ضمیمه 4

داغ!
تاریخ انتشار: 11/21/2009
تاریخ ویرایش: 11/21/2009
حجم فایل: 507.73 kB
دانلود ها: 2988

ضمیمه 3 ضمیمه 3

داغ!
تاریخ انتشار: 11/21/2009
تاریخ ویرایش: 11/21/2009
حجم فایل: 399.11 kB
دانلود ها: 2896

ضمیمه 2 ضمیمه 2

داغ!
تاریخ انتشار: 11/21/2009
تاریخ ویرایش: 11/21/2009
حجم فایل: 1.02 MB
دانلود ها: 2933

ضمیمه 1 ضمیمه 1

داغ!
تاریخ انتشار: 11/21/2009
تاریخ ویرایش: 11/21/2009
حجم فایل: 1.41 MB
دانلود ها: 3063

mass_transfer DIFFUSION mass_transfer DIFFUSION

داغ!
تاریخ انتشار: 11/21/2009
تاریخ ویرایش: 11/21/2009
حجم فایل: 307.93 kB
دانلود ها: 2573
صفحه 1 از 3

You are here تماس با ما تکالیف دروس انتقال جرم پیشرفته