DATE_FORMAT_LC۵

انسان های موفق در انجام کارهایشان امروز و فردا نمی کنند و زندگی شان را در انتظار رسیدن بهترین زمان برای انجام کاری از دست نمی دهند.

جزئیات برای نسبت بهینه فیلتراسیون جریان برگشتی در فرآیند شیرین سازی گاز برای ممانعت از پدیده كف كنندگی

نسبت بهینه فیلتراسیون جریان برگشتی در فرآیند شیرین سازی گاز برای ممانعت از پدیده كف كنندگی
ویژگیمقدار
نام سند:نسبت بهینه فیلتراسیون جریان برگشتی در فرآیند شیرین سازی گاز برای ممانعت از پدیده كف كنندگی
توضیحات:یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، 9-7 آذرماه 85
نام فایل:con14.pdf
حجم فایل: 179.99 kB
نوع فایل:pdf (نوع Mime: application/pdf)
تاریخ انتشار: 11/21/2009 08:46
دانلودها:3940 دانلودها
تاریخ ویرایش: 11/21/2009 08:47

You are here نسبت بهینه فیلتراسیون جریان برگشتی در فرآیند شیرین سازی گاز برای ممانعت از پدیده كف كنندگی