DATE_FORMAT_LC۵

انسان های موفق در انجام کارهایشان امروز و فردا نمی کنند و زندگی شان را در انتظار رسیدن بهترین زمان برای انجام کاری از دست نمی دهند.

جزئیات برای بررسی تجربی میزان حلالیت مواد در سیال در شرایط فوق بحرانی

ویژگیمقدار
نام سند:بررسی تجربی میزان حلالیت مواد در سیال در شرایط فوق بحرانی
توضیحات:
بررسی تجربی میزان حلالیت مواد در سیال در شرایط فوق بحرانی، سعید احمدپناه، دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان، فروردین ماه 1385
نام فایل:PR06.doc
حجم فایل: 124.5 kB
نوع فایل:doc (نوع Mime: application/msword)
تاریخ انتشار: 11/21/2009 09:22
دانلودها:4560 دانلودها
تاریخ ویرایش: 11/21/2009 09:22

You are here بررسی تجربی میزان حلالیت مواد در سیال در شرایط فوق بحرانی